ماه: می 2022

ماه: می 2022

رزمایش جهادگران فاطمی
Image 2022-05-11 آرشیو admin

گروه جهادی شهید کریمیسپاه نبی اکرم پایگاه بسیج شرکت کابل باختر 20 اردیبهشت ماه 1401

Details
گرامیداشت و راهپیمایی روز قدس پرسنل شرکت کابل باختر
Image 2022-05-01 آرشیو admin

مقام معظم رهبری: صهیونیسم و دولت غاصب و مجعول صهیونیستی در فلسطین محکوم به فناست.  9 اردیبهشت ماه 1401

Details