حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، خانواده بزرگ کابل باختر توانست با سعی و تلاش بی‌وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خود در جهت حمایت از کار و تولید ایرانی و خدمت در عرصه

بازدید مدیران و کارشناسان فنی توزیع های برق غرب کشور از شرکت کابل باختر

در مورخ 1396/12/02 جمعی از مدیران عامل و کارشناسان فنی تمامی توزیع های برق غرب از شرکت کابل باختر بازدید به عمل آوردند . و آقایان سید باقر موسوی، ( مدیر تولید ) آرمان پارابی ( مدیر صنایع) و سرکار

no images were found