بازدید مدیریت محترم عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق کردستان
2021-10-16 دیدگاه‌ها برای بازدید مدیریت محترم عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق کردستان بسته هستند آرشیو admin

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و اعضا هیئت مدیره آنن شرکت از خطوط تولیدی شرکت کابل باختر

About The Author