ماه: اکتبر 2020

ماه: اکتبر 2020

بازدید نماینده محترم مردم شریف استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی و جناب آقای مهندس دارابی مدیر کل محترم اداره صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه از شرکت کابل باختر
Image 2020-10-24 آرشیو,افتخارات admin

بازدید نماینده محترم مردم شریف استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی و جناب آقای مهندس دارابی مدیر کل محترم اداره صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه از شرکت کابل باختر

Details
بازدید ریاست محترم بانک صادرات و هیئت همراه از شرکت های کابل باختر،بومان و هومان
Image 2020-10-05 آرشیو,افتخارات admin

بازدید ریاست محترم بانک صادرات و هیئت همراه از شرکت های کابل باختر،بومان و هومان

Details