برچسب: سردار دل ها

برچسب: سردار دل ها

سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی
Image 2021-07-19 آرشیو,ایران admin

یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی تا سالیان سال نسل به نسل به آیندگان منتقل خواهد شد و بی گمان نسل های بعدی دلاور مردانگی های این بزرگمرد ایرانی را می ستایند و برای پاسداری از راه شرافتمندانه او جانانه یاد و نام او را زنده و جاویدان خواهند ساخت.

Details