نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ایمیل خود را وارد نمایید

آیا با شرکت کابل باختر و محصولات آن آشنایی دارید ؟
 بله خیر

آیا از تنوع محصولات شرکت کابل باختر رضایت دارید ؟

 بله خیر

بنظر شما شرکت کابل باختر از چه وزارت خانه هایی تاییدیه دارد؟

 وزارت نفت وزارت نیرو وزارت دفاع وزارت راه و شهر سازی

نحوه برخورد واحد خدمات پس از فروش را چگونه ارزیابی می کنید

 ضعیف متوسط خوب عالی

آیا تمایل به همکاری با شرکت کابل باختر دارید ؟

 بله خیر

در صورت تمایل پیشنهادات و انتقادات خود را عنوان نمایید.

no images were found