حقا که غدیر بهر ما نوروز است
میزان عدالت است و ظالم سوز است
جمهوری اسلامی ما با صلوات
از یمن ولایت علی پیروز است

عید سعید غدیر خم بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد