در تاریخ 98/7/8 جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت کابل باختر و مدیرعامل و معاونین محترم بانک صادرات استان کرمانشاه برگزار گردید. در این جلسه چند ساعته دو طرف به بیان مشکلات پیش روی صنعت و عرصه تولید و گسترش مراودات بانکی پرداختند. در آخر نیز طرفین به همکاری و تعامل هرچه بیش تر در جهت رفع موانع و ناهمواری های مسیر تولید و تحقق شعار سال 98 که سال رونق تولید می باشد به توافقات مهمی دست پیدا کردند.

 

 

 

نشست مدیر عامل شرکت کابل باختر با مدیرعامل و معاونین محترم بانک صادرات استان کرمانشاه