دل اگر نذر حسین(ع) است خریدن دارد
اشك اگرمال حسین(ع) است که ریختن دارد
همه ی عالم و آدم به فدایت ارباب
غم ارباب به دلها چه کشیدن دارد...
 

 

 

 

 

 

 

شهادت غریبانه امام حسین (ع) و یاران باوفایش بر عموم مسلمانان جهان تسلیت باد