در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان کارکنان و مدیران شرکت کابل باختر همانند دیگر اقشار جامعه در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نمودند و ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین ، با شعارهای کوبنده مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل هم نوا با دیگر مسلمانان جهان خواستار رهایی بیت المقدس نخستین قبله مسلمین از چنگال نظام غاصب صهیوینیستی شدند.

حضور پرشور مدیران و کارکنان شرکت کابل باختر در راهپیمایی روز جهانی قدس