سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی
2021-07-19 دیدگاه‌ها برای سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی بسته هستند آرشیو,ایران admin
یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی تا سالیان سال نسل به نسل به آیندگان منتقل خواهد شد و بی گمان نسل های بعدی دلاور مردانگی های این بزرگمرد ایرانی را می ستایند و برای پاسداری از راه شرافتمندانه او جانانه یاد و نام او را زنده و جاویدان خواهند ساخت.

Tags
About The Author