دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی 
2021-02-18 دیدگاه‌ها برای  دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی  بسته هستند آرشیو,افتخارات admin

کسب افتخاری دیگر برای شرکت کابل باختر:

 دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی 
   انتخاب شرکت کابل باختر بعنوان واحد برتر تولیدی از گروه صنایع الکترونیک در مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ – سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران   

About The Author